Jump to content
Walter

Jailbreak servera noteikumi

Recommended Posts

IDenty.lv CS:GO JailBreak servera noteikumi.

 

CT - Ir sargi. Visiem sargiem jābūt mikrofonam, ja tā nav, tad jāiet prom no CT vai tiks pārlikts (transfērots) ar administratora palīdzību.
Ja CT ir pārāk daudz, tad pēdējais, kurš ienāca pie ct, iet prom no CT vai admins ir tiesīgs viņu pārlikt (transfērot);
Teroristu pret CT attiecība ir 3:1, tas nozīmē, lai būtu 1 CT ir nepieciešami vismaz 3 Ts.

 

Līdera galvenās servera komandas:

 • Lai paņemtu Līderi, čatā rakstam !s vai /s, vai nospiežam abus peles klikšķus reizē (M1+M2), kā tas jau minēts tekstā turpmāk.
 • Lai atvērtu Līdera opciju sarakstu (menu), čatā rakstam !sm vai /sm.
 • Lai izveidotu sarkanu riņķa līniju uzspiežam labo peles taustiņu (M2) vienu reizi.
 • Lai izveidotu zilu riņķa līniju uzspiežam labo peles taustiņu (M2) divas reizes (doubleclick).
 • Lai atvērtu kameras čatā rakstam !open vai /open (piebilde: dažās kartēs šī komanda nedarbojas, tādēļ kameras ir jāatver ar pogas palīdzību).
 • Lai ieslodzītajiem ieslēgtu boksa režīmu, čatā rakstam !box vai /box.
 • Lai uzhealotu spēlētājus, čatā rakstam !h e a l vai /h e a l (Bez atstarpēm).
 • Lai ieslēgtu režīmu, kurā ieslodzītie nevar nobloķēt viens otru (KZ), čatā rakstam !kz vai /kz. (Ieslēgt tikai gadījumā, ja norisinās mapes aktivitāte, respektīvi climb vai citas mapes spēles)
 • Lai iedotu voice (spēju runāt) kādam no ieslodzītajiem pa mikrofonu, čatā rakstam !rm vai /rm un izvēlamies spēlētāju. Neizmantot draugu labā.
 • Lai nomutētu ieslodzīto, kurš traucē vadīt, čatā rakstam !mv vai /mv un izvēlamies spēlētāju. Lai nomutētu visus ieslodzītos, kuriem ir iespēja runāt, čatā rakstam !mav vai /mav.
 • Lai unstuckotu spēlētājus, čatā rakstam !stuck vai /stuck.
 • Lai sadalītu spēlētājus komandās, čatā rakstam !teams vai /teams un izvēlamies vēlamo komandu skaitu un sadalīšanas metodi.
 • Lai ieslēgtu Guntoss režīmu, čatā raksta !guntoss vai /guntoss un tad izvēlamies ieroci, kuru ieslodzītie metīs.

Daļu līdera komandu var izvēlēties caur opciju sarakstu (menu), bet citas ir jālieto atsevišķi. Lai spēles gaita ritētu gludāk, līderis var iebindot sev vēlamās komandas. Piemērs:

 • Lai iebindotu līdera opciju sarakstu (menu), atveram consoli un rakstam bind F3 “say /sm”. Tagad, katru reizi kā spēlētājs būs līderis, uzspiežot F3 viņam atvērsies Simon menu.

T - Ir teroristi jeb ieslodzītie, kuriem jāievēro sargu komandas. Ieslodzītie var mēģināt bēgt vai nogalināt sargu, bet par to viņi var tikt nošauti.
Ieslodzītie nedrīkst bezjēdzīgi runāt pa mikrofonu – par to viņi var tikt mutoti un, ja tas notiek atkārtoti, tad var arī tikt banoti.
 
Raunda sākumā sargi vienojas, kurš vadīs dienu, līderis ievada komandu !s. Dienu drīkst sākt vadīt un ieslodzītajiem ir jāklausa ct komandas tikai tad, kad ir atvērtas visas kameras;
Pirmā mapes diena vienmēr ir Free Day (brīva diena), ieslodzītie var darīt, ko viņi grib; Sargi nevar neko pavēlēt; Ieslodzītie vienīgi nedrīkst iet ieroču istabā (Gun Room); Kad laiks ir 2:59, sargiem jāiet nošaut visus ieslodzītos, izņemot pēdējo. Šo dienu vairāk nevar izmantot mapes laikā. Šīs dienas laikā CT drīkst iziet no gunroom pēc pašu iniciatīvas un gadījumā, ja tiek nogalināti, tas neskaitās kā gunfeed.
Viens attiecīgs spēlētājs drīkst atrasties pie CT side divas mapes, pēc kā viņam ir jāveic maiņa un jāatrodas pie T, palaižot citus cilvēkus pie vadīšanas iespējas, apsargu lomas. 

CT kategoriski ir aizliegts atrasties/ieiet T-Zonās.
 
T-Zonas:

*Par trubu tiek uzskatīts arī jebkurš caurums sienā, jumtā vai grīdā, ja izpildās vismaz 2 no minētajiem nosacījumiem:

 • To ir jāizdur;
 • Tā kalpo kā aizbēgšanas veids ieslodzītajiem;
 • Tā vizuāli izskatās kā truba/šaura eja.

Izņēmums: Par trubu netiek uzskatīts caurums sienā/jumtā utt., ja tā vienīgais mērķis ir aizvest ieslodzīto uz T secretu, kā arī, ja šis caurums ir vienīgais veids kā nokļūt pie kādas kartes spēles.

 

 
Izņēmumi:

 • Raunda laiks sasniedzis 0:00.
 • Ir palicis pēdējais Terorists.
 • Strelkas laikā.
 • Ir pirmā mapes diena - Freeday.
 • Gravity un citas zonas, kas ir ārpus kamerām, kurās T varētu iekļūt no kameras.

Kad raunda laiks ir sasniedzis 0:00, CT ir atļauts iet:

 

Kad raunda laiks ir sasniedzis 0:00 un / vai ir palicis pēdējais ieslodzītais, tad visi mirušie drīkst teikt priekšā dzīvo atrašanās vietas.

Sargiem (CT) atļauts nošaut ieslodzīto, ja:

 • Ieslodzītais uzbrūk sargam (Skatīt Izņēmums*)
 • Ieslodzītais neizpilda sargu komandas (prasības).
 • Ieslodzītais ieiet ieroču istabā (GR).
 • Ieslodzītais nepareizi izpilda komandas (prasību).
 • Ieslodzītais nēsā ieroci.(Izņemot pēdējo ieslodzīto, ja ir duelī)
 • Ieslodzītais izmanto granātas (flash, smoke, he, molotov) (Ieskaitot pēdējo ieslodzīto)
 • Ieslodzītais atsakās izšaut gaisā zeus.
 • Ieslodzītais tur Zeus rokās.
 • Ieslodzītais iemet gunroom smoke un tajā noslēpjas.
 • Pēdējais ieslodzītais kavē spēles gaitu. (piem - Ieslodzītais skraida apkārt un nav izvēlējies dueli jau kādas 30 sekundes.)

Izņēmums*:
Sargiem (CT) aizliegts nošauts ieslodzīto, ja

 • Ieslodzītais ir palicis pēdējais.
 • Mixday, pie attiecīgajiem atslēgas vārdiem.

Papildus noteikumi, kuri jāzina:

1) Sargi nedrīkst komandēt:

 

 • H'n'S dienā(CT/TS).
 • Free Day.

2) Ja apsargs pazaudē ieslodzīto no redzes loka ilgāk par 3 sekundēm, piemēram, ja ieslodzītas iedur apsargam un viņš aizskrien aiz sienas un apsargs viņu zaudē no redzes loka ilgāk par 3 sekundem tad viņš vairāk to ieslodzīto nevar sodīt.
3) Kamēr kameras ir ciet, ieslodzītie kas ir kamerās drīkst neklausīt sargus un darīt ko vēlas.
3.1) Ja ieslodzītais izbēg no kameras pirms to atvēršanas, līderis to/tos ieslodzītos nedrīkst komandēt. Komandas drīkst dot tikai pēc pirmreizējās kameru atvēršanas.

 

Spēlētajiem, kas nesaprot šos 2 noteikumus.
Ja ieslodzītais ir izbēdzis ārā no kameras pirms kameras ir bijušas atvērtas vismaz vienu reizi, sargi to/s ieslodzītos nedrīkst komandēt. Kad kameras ir bijušas atvērtas vismaz vienu reizi, tad sargs var dot komandas visiem ieslodzītajiem tiem, kas ir ārpus kamerām. Ja kameras pēkšņi aizvērās vai kāds viņas aizver, sargi drīkst komandēt visus kas ir ārpus kamerām, bet ne tos kas ir vel ir iekšā kamerās (jo viņi var līderi neklausīt kamēr kameras ir ciet).


 
 
Izņemot (Sargi ir tiesīgi bez brīdinājuma nogalināt):

 • Uzbrukt sargiem.
 • Mētāt granātas (flash, smoke, he, molotov, decoy, tactical awareness)
 • Ja ieslodzītais tur rokās zeus (jāizšauj pret sienu vai gaisā)
 • Apzināti bloķēt kameras restes / durvis.

4) Ja Sargi ilgi nevar izlemt dienu un netaisa vaļā kameras, admins drīkst norādīt laiku, kurā visi Sargi var tikt noslayoti, ja nebūs kamera vaļā. (Piemērs: Nevar izvēlēties dienu +/-40 sec laikā).
5) Apzināti Trubās drīkst sēdēt līdz Admina noteiktajam laikam (Piemēram: Pēc noteikta laika Trubā esošos ieslodzītos Slay)
6) Jautājumu spēlē mirušie nedrīkst dot pareizas atbildes, par to Admins drīkst nogagot uz 10 minūtēm ar reason: Priekšā teikšana.
7) Ja Sargs neredzēja kurš Ieslodzītais uztaisīja kādu neatļautu lietu, Ieslodzīto nedrīkst šaut (Piemērs: Neredzēju kurš no barā stāvošajiem ieslodzītajiem izmeta granātu).
8) Laimes dienā Sargiem jādod sevi nogalināt JEBKURĀ gadījumā, arī, ja ieslodzītais paņēma /lr (dueli);
9) Saimona spēlē Saimonam jāsaka viena un ne vairāk komandas, ko pildīt uzreiz, bez nekādiem UN, komatiem u.t.t.;
10) Tādas spēles un dienas kā "Saimona spēle", "Vārdu spēle", "Kameru diena", "Visi dara tā spēle'', ''Dop spēle'',''Torņu spēle'', "Cīņa uz nāvi" un ''Laimes diena'' var būt ne ātrāk kā pēc 3 vadītām dienām. (Pirmā mapes diena (Freeday) neskaitās ka vadīta diena)

11) Vismaz Vienā no 3 dienām ir jāizmanto mapes dotās iespējas.
12) Ja kādā no spēlēm ir palicis tikai viens ieslodzītais (kurš piedalījies konkrētajā spēlē), tad spēle automātiski ir beigusies.
13) Ja sargs ir vadījis kādu dienu, bet kameras neparedzēti aiztaisās, ieslodzītie, kas ir kamerās drīkst sargus neklausīt, bet tie, kas atrodas ārpus kameras klausa sargus.
13.1) Ja sargs ir vadījis kādu dienu, kas norisinās iekš kamerām (piemēram cell-day) un kameras neparedzēti aiztaisās, spēkā uz 5 sekundēm vēl paliek vecie noteikumi. Ja sargi nav spējīgi atvērt kameras 5 sekunžu laikā, ieslodzītie drīkst neklausīt sargus. Ja kameras atver 5 sekunžu laikā pēc to aizvēršanās, turpinās iepriekšējā diena/spēle.
14) "SHIFT" (šift) tiek apzīmēts kā lēnā gaita, neatkarīgi no bindotās komandas zem tavas personīgas SHIFT pogas.
15) Apzināts "gun feed", Sargs iedod Ieslodzītajam ieroci, ir aizliegts, ja vien tas nav kādas dienas/spēles neatņemams elements (piemēram "gun toss" spēlē sargi ir tiesīgi izsniegt ieslodzītajiem ieročus).
16) Dienās, kurās tas nepieciešams, vai pēc sarga komandas sekot ar šift, nopērkot /shop speed jākustas ar ātrumu kāds atbilst patiesajai lēnajai gaitai;
17) Mirušajiem un dzīvajiem (izmantojot radaru) aizliegts jebkādā veidā teikt priekšā ieslodzītajiem/sargiem. (Šis noteikums nav jāievēro kad laiks ir sasniedzis 00:00 vai sargs norādot uz konkrētu ieslodzīto pieprasa parādīt trūkstošā ieslodzītā atrašanās vietu.)
18) Spēles vai vadāmās dienas laikā aizliegts ieslēgt boxu (!box)
19) Ja raunda sākumā ieslodzītais izbēg no kameras izmantojot ventu, logu vai ko citu, izņemot kameras durvis, tad ja ieslodzītais nespēj izpildīt nākošo komandu, piemēram, tiek atvērtas kameras un dots uzdevums ieskriet būri 5 sekundžu laikā, un, ja aizbēgušais ieslodzītais to nespēj izdarīt, sargiem nav jadod papildus laiks tam ieslodzītajam un ir tiesīgi viņu nošaut.
20) Gadījumā ja tiek nogalināts līderis, spēkā paliek iepriekšējā līdera dotās komandas, līdz brīdim kamēr tiek izvēlēts jaunais līderis (max. 5 sekundes) un tiek dotas jaunas komandas - paziņojot, ka iepriekšējā spēle/diena ir beigusies. 
21) Viens Sargs drīkst būt līderis tikai 3 roundus tad viņam ir jādod iespēja kādam citam sargam būt līderim, kad ir pagājuši vel 3 roundi tad atkal pirmais sargs var kļūt par līderi.

22) Līderis vai jebkurš cits sargs nav tiesīgs nošaut ieslodzīto, ja viņš izmanto mikrofonu, šādā gadījumā ir jālieto komanda /mv un jānomutē konkrētais spēlētājs.

23) Aizliegts spēlēt vairākas noteikumos minētās spēles vienlaicīgi (piemēram, simona spēli kopā ar vārdu spēli) kā arī noteikumos ierakstīto vadāmo dienu laikā spēlēt jebkādas citas noteikumos minētās spēles (piemēram, kameru dienas laikā spēlēt simona spēli).

24) Par Gunroom telpu tiek uzskatīta tikai telpa, kurā atrodas ieroči, pat ja tā no citām telpām nav atdalīta ar durvīm (izņemot jb_fortify_v2-2, kur kā GR skaitās arī viss 1. stāva gaitenis un jb_summerjail_walteredit, kur GR skaitās sākoties no dzeltenmelnās līnijas).

25) Līdera komandām jābūt skaidrām, tiešām un nepārprotamām, nedrīkst maldināt spēlētājus apzināti ar “pauzētām” komandām (piemēram, ‘pēdējais palecās…mirst’).

26) Pirmajos mapes 3 roundos obligāti jāizmanto mapē pieejamās spēles un atribūtika (jebkurš būris neskaitās kā mapes atribūtika, ja vien tajā nav iebūvēta kāda konkrēta spēle).

 

 • Esot pēdējam ieslodzītajam aizliegts kavēt spēles gaitu mūkot no CT. (sods : nošaušana / slay)
 • Ja pēdējais Ieslodzītais neraksta /lr (vai neizvēlās dueli), CT dod Ieslodzītajam 10 sekundes izvēlēties dueli, ja Ieslodzītais to nedara, CT JĀNODUR ieslodzītais.
 • Ja pēdējais ieslodzītais (TS) iedur Sargam (CT), tad sargs drīkst durt pretī līdz brīdim, kamēr ieslodzītais uzraksta "/lr", vai līdz nodur, bet nekādā gadījumā nevar Nošaut.
 • Pēdējais ieslodzītais nedrīkst ienākt Ieroču istabā(Gun Room) izņemot, ar CT atļauju. Ja Pēdējais Ieslodzītais tomēr ieiet ieroču istabā, bez atļaujas, tad sargs ir tiesīgs nošaut ieslodzīto.
 • Dueļa laikā ir aizliegts jebkuram no duelantiem apzināti mukt prom no dueļa.
 • Dueļa laikā aizliegts nomirt (rakstot kill; pašņāvība), mukt no servera.
 • Ieroču dueļa laikā aizliegts nodurt pretinieku.

Dienas

Mix Day - sargi saka atslēgas vārdus pie kuriem ieslodzītajiem ir jāveic konkrētas darbības. Dienai, pēc kameru atvēršanās,  obligāti ir jāsākas ar zombiju. Viens atslēgas vārds nedrīkst būt īsāks par 10 un garāks par 30 sekundēm. Mix day automātiski beidzas, kad laiks ir 00.00 un sargi ir tiesīgi nošaut visus ieslodzītos, izņemot pēdējo.

Mix Day lomas:
Cālis - Ieslodzītie var iet tikai tupus, ir atļauts lekt un griezt sargiem.
Zaķis - Ieslodzītie var griezt, bet viņiem visu laiku jālēkā.
Zombiji - Ieslodzītajiem jāstaigā lēnajā gaitā. Tie nevar tupēt, bet var durt ct ar m1 bet ja iedur ar m2 tad ct var šaut viņu nost.
Urla - Ieslodzītajiem ir jāsaiet bariņā, jāpietupjas un jākustina galva. "Urlas" nedrīkst durstīties un nedrīkst durt sargiem. Urlas drīkst būt vairākos bariņos, kas sastāv vismaz no diviem cilvekiem.
Pingvīns - Teroristiem jāiet meklēt citus teroristus, kad atrod - jāapstājas, jāpietupjas un jāskatās vienam uz otru, nedrīkst kustēties. Ja esošais "Draugs pingvīns" tiek nošauts, tad CT jāļauj atrast citu pingvīnu.
EMO - Izdzirdot komandu EMO, Teroristiem ir jāiet tuvākajā stūrī un jāsastingst tupus ar skatu uz leju. Terorists nedrīkst izdarīt nekādas kustības, tas nozīmē arī nedrīkst griezt ar nazi;
Peldētājs - Izdzirdot vārdu peldētājs, ieslodzītajiem nekavējoties jādodas uz baseinu un tajā jāpeldas līdz sargs pasaka kādu citu atslēgas vārdu.
Omīte - Šis atslēgas vārds nozīmē klusēt. Jūs nedrīkstat izdvest nevienu skaņu. Līdz ko jūs to izdarāt, sargs ir tiesīgs nošaut jūs. Kā skaņa tiek atzīta arī durvju atvēršana un runāšana.
Bleibleids - Izdzirdot šo atslēgas vārdu, jums ir, tupus jāgriežas uz riņķi un jāgriež ar nazi (mouse1). Griezties uz riņķi drīkst izmantojot pelīti vai vienmērīgi turot bultiņu uz vienu pusi un var brīvi tupus pārvietoties pa mapi, pildot attiecīgās komandas. 
Ķīnas mūris - Visiem ieslodzītajiem jāsaskrien kopā, jāuztaisa viena smuka rinda plecu pie pleca un jāsastingst līdz tam brīdim, kad tiks nosaukts cits atslēgas vārds. Sargiem jādod laiks, kurā ieslodzītajiem ir jāuztaisa šis ķīnas mūris. Aizliegts griezt, lekt un tupties.
Gepards - Visiem ieslodzītajiem visu laiku jāskrien durot ar mouse1(m1) Tie nedrīkst apstāties, skriet atpakaļgaitā un līst pa trepēm. Drīkst durt sargus, bet tikai ar m1.
Klinšu kāpējs - Visiem ieslodzītajiem caur īsāko un ātrāko ceļu jādodas uz KZ, un pa to jālēkā tik ilgi, līdz tiek pateikts kāds cits atslēgas vārds.
Maikls Džeksons- Izdzirdot šo lomu, visiem ieslodzītajiem jāsāk iet atmuguriski turot SHIFT,
ieslodzītie nedrīkst tupties ,lēkāt,durt CT.
 
Kameru diena (Cell Day) - Šajā dienā sargi atver kameras, bet neatļauj Ieslodzītajiem iziet ārā no savām kamerām. Ieslodzītajiem jāpaliek savās kamerās un jāizpilda sargu komandas; Sargi drīkst šaut ieslodzīto tikai tajos brīžos, kad viņš nav kamerā vai kad ieslodzītais neizpilda doto komandu. Ieslodzītais drīkst mēģināt pārskriet uz citu kameru un, ja viņam tas izdodas, tad sargi nedrīkst viņu/us šaut. Kameru dienai obligāti ir jāsākas uzreiz pēc kameru atvēršanās. Diena ir beigusies, kad līderis ir pateicis cell day beidzies vai kameru diena ir beigusies. Turpmāk ieslodzītajiem jāpilda sarga norādītās komandas.

 

Paslēpes(Hide 'n' Seek) - Šajā dienā sargi atver kameras un gaida ieroču istabā 40-60 sekundes, kamēr ieslodzītie paslēpjas; Sargi drīkst nošaut jebkuru ieslodzīto, kurš ir atrasts. Sargi drīkst iet būros, trubās, baseinos, kamerās, utt.

Diena/Nakts (Stop/Go) - Šajā dienā sargi atver kameras un ieslodzītajiem jākustas, bet kad sargs pasaka "Stop" vai "Nakts", tad ieslodzītajiem jāapstājas, viņi nedrīkst kustēties līdz sargs pasaka "Go" vai "Diena". Kad sargs pasaka vienu no šiem vārdiem, tad ieslodzītajiem jāturpina kustēties. Ja ieslodzītie pakustās pēc vārda "Stop" vai "Nakts" pateikšanas, viņš var tikt nošauts.Ja ieslodzītais nekustas pēc vārda "Go" vai "Diena" pateikšanas, tad CT ir tiesīgi nošaut ieslodzīto. Ieslodzītajiem nav atļauts uzbrukt sargiem; Dienas un nakts ilgumam ir jābūt gandrīz vienādām, nav pieļaujama situācija, kad Nakts ilgst 1 minūti, bet Diena 10 sekundes. Stop'n'Go diena automātiski beidzas, kad laiks ir 00.00 un sargi ir tiesīgi nošaut visus ieslodzītos, izņemot pēdējo.CT Hide'n'Seek - Šajā dienā sargi atver kameras un skrien paslēpties, kamēr ieslodzītie skrien uz ieroču istabu pēc ieročiem, ja viņi to nedara - CT ir tiesīgi nošaut konkrētos teroristus. ; Sargi drīkst nošaut jebkuru ieslodzīto, kurš meklē viņus. Sargi nedrīkst līst būros, trubās, baseinos, kamerās pirms laiks nav 0:00, kā arī zonās/teleportos, kuros teroristi nevar iekļūt. CT ir atļauts mainīt savu slēpšanās vietu, bet ir aizliegts kempot GunRoom. Ieslodzītajiem obligāti ir jāmeklē Sargi, ja viņi to nedara, tad Administrators ir tiesīgs viņus Slayot. 

Strelka - Tā pat kā Catch and freeze, šī diena drīkst notikt tikai mapes pēdējās 2 minūtēs. Sargi piesaka strelku, visi tiekas mapes centrālajā punktā un cīnās uz dzīvību un nāvi. Ieslodzītie nedrīkst izmantot ieročus vai iet GR (Gunroom) Strelkas laikā atceļas visi noteikumi par CT aizliegumu atrasties TS zonā.

 

Laimes Diena - Šī diena var sākties, kad visi ieslodzītie atrodas attiecīgajā laimes dienas būrī. Sargi saved Ieslodzītos kādā telpā vai kamerā, caur kuru Sargi nevar redzēt Ieslodzītos un sāk apšaudīt Ieslodzītos, neredzot tos. Pēdējais Ieslodzītais, kas paliek dzīvs obligāti nogalina visus Sargus. Sargi ir tiesīgi apstādināt Laimes dienu, lai pārliecinātos par atlikušo Ieslodzīto skaitu vai pavēlētu izmest ieročus (ja tādi ir). Sargi apšaudē drīkst izmantot visus ieročus, izņemot abus botgun (scar-20 un g3sg1), machine gun (m249) un negev.

Catch and freeze - Šī diena drīkst notikt tikai pēdējos divos mapes roundos, jeb kad ir palicis maz laika līdz mapes maiņai. Dienas princips ir tāds - CT gaida līdz 4:00 un tad dodas meklēt visus ieslodzītos. CT ir priekšrocība, jo viņi redz visu T kontūras. Ja CT sasaldē kādu ieslodzīto, citiem ieslodzītajiem vēl ir iespēja savu komandas biedru atsaldēt.  Catch and freeze laikā atceļas visi noteikumi par CT aizliegumu atrasties TS zonā.
 

 

 

Spēles

 

Gun toss - Ieslodzītie sacenšas savā starpā, kurš tālāk/tuvāk aizmetīs sarga noteikto ieroci. Sargam pirms mešanas jāpasaka noteikumus, vai ieslodzītie sacentīsies metot tālāko vai tuvāko ieroci. Ja met tālāko, tad uzvar tas, kas aizmetis tālāko, bet ja met tuvāko, tad uzvar tas, kas aizmetis tuvāk. ( metot tuvāko neskaitās ja iemetis atpakaļ sev rokās un nedrīkst mest uz sāniem. Jāmet taisni uz priekšu..)
Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies.

Boksa mačs (Box) - To var rīkot, kad ir maz cilvēku (max 6), rakstot čatā !box. Dažās kartēs ir boksa rings. Boksa mačs notiek starp ieslodzītajiem.


Saimons saka (Simon Says) - Saimona vārds ir likums; Ja viņš pasaka "Es saku" vai "Spēlētāja niks saka", nevis "Simons saka", tad tas, kurš izpilda komandu – mirst. Kā arī tas, kurš pēdējais izpilda komandu mirst;
Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs un / vai beidzas, kad Simons pasaka:"Saimons saka Saimona spēle ir beigusies".

Krāsu spēle (Krievu rulete) - Spēli var spēlēt tikai dažās kartēs, kur ir krāsaina grīda ; Krāsaina grīda atrodas būrī ; Viens CT aiziet un Ieroču istabu vai vietu, kur viņš neredz un nedzird ieslodzītos, par to laiku ieslodzītie sastājās uz paša izvēlētas krāsas laukuma, kad visi ir sastājušies uz sava izvēlētā krāsas laukuma, tas CT kurš ir Ieroču Istabā izvēlas vienu krāsu un tie ieslodzītie, kuri atrodas uz šīs krāsas tiek nošauti.
Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka, ka attiecīgā spēlē ir beigusies.

Jautājumi (Questions) jeb Prāta spēles - Ieslodzītie tiek nolikti pie sienas, sastādīti līnijā vai kolonnā. Sargi uzdod jautājumus un ieslodzītie (dzīvie) atbild. Tas dzīvais ieslodzītais, kas atbild uz jautājumu pareizi pirmais, pasaka ciparu un pusi (labo vai kreiso), un sargi tad apskatās kurš ieslodzītais, piemēram, stāv trešais no labas puses un nošauj.Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies. Sargi ir tiesīgi mainīt spēles nosacījumus, iepriekš par to brīdinot spēlētājus un izstāstot jaunos noteikumus, galvenais, lai spēle būtu saistīta ar intelektuālo spēju izmantošanu. Jautājumiem jābūt sakarīgiem un nepārprotamiem.

Patiesība/Meli (True/False) - Sargi saved ieslodzītos lielajā būrī, kādā istabā vai kamerā. Ja kartē ir istaba ar burtiem T un F vai A un B, tad ieslodzītos saved tur un pasaka kādu faktu. Kad fakts ir pateikts , tad ieslodzītajam dod nedaudz laika, lai izlemtu vai fakts ir patiess vai nē. Ja ieslodzītajam fakts liekas patiess , tad viņš iet uz to pusi, kur ir burts T vai A, bet ja liekas, ka fakts ir nepatiess tad iet uz to pusi, kur ir burts F vai B. Bet, ja nav šādas istabas ar tādiem burtiem, tad sargi vienkārši saved ieslodzītos jebkurā telpā (kamerā, lielajā būrī u.t.t.) un ar savu spray iezīmē pareizo/melu pusi.Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies.

Long Jump - Šo spēli spēlē vietās, kur pieejams long jump. Sargi sadzen visus ieslodzītos pie vienas sienas un tad pa vienam izsauc, lai lektu Long Jump. T;s tiek dots noteikts skaits mēģinājumu, lai pārlektu, ja T;s nepārlec, tad sargs viņam liek nostāties kādā stūrī vai pie sienas. Tiklīdz pārlec viens T;s, sargs drīkst nošaut tos T;s , kuri nepārleca pirmīt.Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies.
T's DRĪKST NOGALINĀT TIKAI TAD, KAD VISMAZ VIENS IR PĀRLECIS, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ TIEK PIEMĒROTS BANS PAR FREE KILL;

Visi dara tā - Šajā spēlē Jums ir jāskatās uz sargu, kurš vada šo spēli. Jums ir jāizpilda precīzi tādas pašas komandas kā to izpilda viņš. Piemēram, ja sargs pietupjās, tad arī ieslodzītajiem... tas ir jāizdara. Kurš pēdējais to izdara - nošauj. Ja sargs izdara divas komandas, piemēram - apgriežas pa 360 grādiem un palecas, tad arī Jums ir jāizdara tieši tas pats, nedrīkst tikai apgriezties.Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka, ka attiecīgā spēlē ir beigusies.

Vārdu spēle - Visi TS tiek sadzīti rindā, sargu izvēlētajā vietā.Spēles laikā sargi saka dažādākos vārdus. Vārdu spēles vārdiem jābūt garākiem par 3 burtiem. Vārdu spēlē jāizmanto literārie latviešu valodas vārdi. TS mērķis ir uzrakstīt to vārdu pareizi un bez kļūdām (garumzīmes un mīkstinājuma zīmes nav prasība, bet īpašvārdus gan ir jāraksta ar lielo burtu). Pirmais, kas to izdara,tam ir dota iespēja izvēlēties, kuru nošaut no TS vai nu piebakstot,vai pasakot skaitli un pusi,kuru nošaut.

*Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies. (Spēle var beigties ja līderis pasaka vārdu spēle ir beigusies vai ''Pēdējais vārds ir _____ vai Pirmais un pēdējais vārds ir _____'' )

Dop spēle - Lai spēlētu šo spēli ir nepieciešami trīs sargi. Sargi nostāda visus teroristus kolonā, bet paši paņem awp un nostājas viens vienā kolonas galā otrs otrā. Trešais sargs būs tas, kurš teiks vārdu dop. Līdz ko pasaka vārdu dop, ct ar awp šaus teroristiem galvas augstumā, bet teroristiem ir jāpietupstas un jāpaliek tupus līdz sargi atļauj piecelties. Teroristi nedrīkst ātrāk pietupties pirms ir pateikts vārds dop. Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies.

Free fall spēle - Sākoties spēlei sargi norāda vietas no kurām var teroristi lekt lejā. Teroristu uzdevums ir pēc iespējas mazāk hp atstāt sev, lai uzvarētu konkurentus. Līdz ko terorists domā, ka viņam ir pietiekoši maz hp, tā viņš dodas uz sargu norādīto vietu, kur sagaidīs pārējos teroristus, bet ieejot tajā vietā, iet atpakaļ lēkāt vairs nevar. Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies.

Torņu spēle - Sargi sadala ieslodzītos divās vai vairāk komandās. Pēc sargu komandas teroristiem ir jātaisa tornis, kāpjot viens otram uz galvas, sargi var izvēlēties vai teroristi drīkst atrasties tupus vai stāvus kad tornis būs izveidots. Uz var tā komanda kura pirmā izveidos sarga noteikto torni. Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies.

Cīņa uz Nāvi (Fight game) - Šajā spēlē sargi sadzen ieslodzītos vienā telpā (tā var būt kamera, būris vai istaba) un 1 sargs pasauc jebkuru ieslodzīto un cīnās ar nažiem līdz nāvei. Ja uzvarētājs ir ieslodzītais, tad viņš sarga pavadībā tiek aizvests atdzīvināt dzīvības un pēc tam tiek aizvests atpakaļ uz telpu, kur ir pārējie ieslodzītie. Ja kāds no ieslodzītajiem iziet ārā no telpas, kur viņš ir ievests, tad sargi drīkst viņu nogalināt. Spēle beidzās ar sargu komandas vai ieslodzīto komandas sastāva nāvi. Ja ir palicis tikai 1 sargs un vairāki ieslodzītie, tad viņš, pirms izsauc kādu ieslodzīto uz ciņu, drīkst ievainot ieslodzīto līdz ir vienāds skaits dzīvību.

Margu spēle - Sākoties šaj spēlei sargi norādi teroriem vietu uz kurieni tiem ir jādodas. Tās var būt kameru margas , būra vai mājas jumts u.c vietas. Tālāk CT izsauc kādu no teroristiem un prasa : "Kur un cik reizes šaut ?" Terorista uzdevums ir iegūt vismazāk hp pēc kritiena. Pēc lēciena terorists dodas uz CT norādīto vietu : (Būri ,kameru ,stūri vai citu vietu.)Izdzīvo spēlētājs kuram ir mazākais dzīvību( hp ) skaits. vai arī kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies, jo vairākiem spēlētājiem ir vienāds dzīvību skaits.

Dienas nedrīkst atkārtoties mapes laikā.

Sargi ir tiesīgi atcelt (izbeigt - pateikt, ka diena/spēle ir beigusies) šādas dienas un spēles:

 • Visas noteikumos minētās spēles, kā arī pašu izdomātās spēles.
 • Cīņa uz nāvi.
 • Kameru dienu.

Vispārīgie noteikumi:
Primāri spēkā stājas Serveru vispārējie noteikumi!

1.Serveru administratoram vienmēr ir taisnība;
2.Ja Serveru administratoram nav taisnība, lasi punktu Nr. 1.;

 • Nogalināšana bez iemesla (FreeKill jeb FK) - Admins var piespriest sodu pēc paša izvēles, skatoties pēc situācijas. Kā soda mērs var kalpot tikai CT bans/slay/slap/brīdinājums, izņēmums:
 1. Mass FK (apzināts) - pirmajā reizē CT bans līdz 2 mēnešiem, kā arī servera bans līdz 2 nedēļām. Ja atkārtojas, admins var pagarināt iepriekšminētos termiņus.
 • Līderim/apsargiem ir aizliegts maldināt ieslodzītos, (piem: teikt ieslodzītajiem iziet no būriem nevis kamerām vai arī Simona spēlē teikt "Simona saka" nevis "Saimons saka")
 • Neizmantot spēles / mapes bugus, tajā skaitā nebloķēt citus spēlētājus (ja tiek atklāti spēles / mapes bugi paziņojiet to administrācijai nekavējoties).
 • Spēlētāja nikam jābūt saprotamam, unikālam un viegli izrunājamam.
 • Ieslodzītajiem ir atļauts pieprasīt lai viņu nošauj (bet nākošajos roundos viņam netiek dotās nekāda veida privilēģijas)
 • Līderim OBLIGĀTI jānorāda, ka viņa izvēlēta spēlē vai diena ir sākusies, kā arī beigās ir jāpasaka ka viņa izvēlētā spēle ir beigusies. (Dienas nevar beigties, izņemot kameru dienu)
 • Apsargi/Līderis nedrīkst dot komandas ieslodzītajiem, lai tas uzbruktu citam apsargam.
 • Līderis nedrīkst dot nāvi kā balvu/dāvanu ieslodzītajiem kas ir vinnējuši spēli/turnīru.
 • Apsargiem/Līderim ir jāsoda visi ieslodzīties vienādi, nedrīkst žēlot savus draugus.
 • Granāta neskaitās kā ierocis ja ieslodzītais to tur rokās.
 • CT Hide'n'Seek var notikt tikai 1 reizi 1 kartē.
 • Boksa laikā aizliegts jebkādā veidā uzpildīt dzīvības (izņemot ar /shop palīdzību).
 • Komandas biedra apzināta nogalināšana (neieskaitot !box) (Team Kill, Friendly Fire) - Ban 30 - 120 minūtes
 • Runāšana pie ieslodzīto komandas lieki (TsSpeak) - Mute / Gag, atkārtoti - Ban 30 - 120 minūtes
 • Sargiem/Ieslodzītajiem ir kategoriski aizliegts bezjēgā izmētāt ieročus, kuri atrodās ieroču istabā - Brīdinājums / Slay, ja notiek atkārtoti, tad ban 120 minūtes.
 • Aizliegts apzināti taisīt free damage; Brīdinājums / Slay / Ban
 • Aizliegts apzināti bloķēt būra restes,durvis,lai CT nespētu tās atvērt; - Nošaušana/uzspridzināšana un tamlīdzīga nogalināšana
 • Kad ir izvēlēta nevadāma diena, piemēram Mix Day, un laiks ir 00:00 drīkst nošaut ieslodzītos, izņemot pēdējo.
 • Priekšā teikšana, kad esi miris ir aizliegta. - Gag / Ban - 120min
 • Aizliegts speciāli slēpties kamerās vai ventā/trubās, novilcinot spēles gaitu. - slay / sperienprojekts
 • CT Aizliegts izmantot komandu /teams, lai atceltu neredzamību
 • Ja pēdējās ieslodzītais ir iesprūdis istabā, un ja tiek izvelēts duelis, tad sargam tas ieslodzītais ir jāizlaiž, lai duelis būtu godīgs. (Un tas pats, ja Sargs ir iesprūdis, tad ieslodzītajam viņš ir jāizlaiž )
 • Vārdu spēlē ir atļauts pārvietot ieslodzītos tikai tad, ja pārvietošana ir saistīta ar vārdu spēli.
 • Aizliegts atkārtoti iet pie CT, ja tu tiec pārmests uz ieslodzīto komandu - Nesaprašanas gadījumos tiek piespriests liegums iet pie CT.
 • Lai sāktu jaunu spēli, iepriekšējai spēlei ir jābeidzas piem. (Ja notiek vārdu spēle, tad obligāti viņa ir jābeidz sākumā, lai sāktu krāsu spēli vai citas spēles).
 • Strelkas laikā nedrīkst izmantot ieročus - Slay / Ban 2h
 • Apsargiem/Līderim ir aizliegts sodīt citus ieslodzītos, ja cits ieslodzītais nav izpildījis viņu komandas, ka piemēram ja vienam ieslodzītajam ir ierocis kamerā, kurā atrodas vel 3 ieslodzītie, apsargi nedrīkst sodīt visus ieslodzītos (nekādus "šaušu barā" ).
 • Apsargam/līderim ir visas tiesības nošaut ieslodzīto kas ir nogalinājis citu apsargu, ja tas ieslodzītas ir vel sarkanā krasā, kad ieslodzītajam pazūd sarkanā krasa, apsargi/līderis vairs viņu sodīt nedrīkst.
 • Apsargam ir aizliegts traucēt līderim vadīt dienu/spēli, runājot pa mikrofonu, metot smokus, spaidot pogas utt.
 • Ja ieslodzītais apzināti skrien iekšā sarga lodēs un nomirst tad tas neskaitās kā FK.
 • Sargs nedrīkst šaut nost vipu kas traucē vadīt ar runāšanu(TSvoice), sargam jāizmanto /mv komanda
 • Līderim aizliegts mutot vipus bez iemesla.
 • Aizliegts apzināti, ar mērķi traucēt komandas biedriem, izmest flash vai smoke kartes spēlēs (jumprope, wipeout, hard kz, hard roulette etc.) kur neveiksmes gadījumā ieslodzītais automātiski mirst.

Spēļu vai dienu laikā ir aizliegts izmantot komandas, kuras ir paredzētas citai konkrētai spēlei/dienai, ja vien netaisaties to spēlēt. (Piemēram, ja notiek vārdu spēle, bet sargs vārdu uzdod ar saimons saka, un vēlāk nošauj tos, kuri uzrakstīja prasīto vārdu, jo nav taču saimona diena). - Ban 120 minūtes.

Noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības;

Ja esi ieraudzījis kādu nepilnību iekš noteikumiem, tad paziņo par to Servera Administratoram. Gadījumos, ja ir kāda ideja par jaunām spēlēm/dienām, tad droši veido forumā topiku ar detalizētu aprakstu vai sazinies ar Servera Administratoru.
Noteikumus sastādīja ( prof1k / SpiKe / Walter / simplijs ). speciāli priekš www.identy.lv

Sargi drīkst izdomāt spēles ar mapē pieejamo atribūtiku, kura nav ierakstīta noteikumos, nepārkāpjot ētiskās normas. (izņemot spray spēli)

Link to comment
Share on other sites

Noteikumu update, ņemam vērā kā spēlētāji, tā admini. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstat man PM.
 
Svītrotie noteikumi

 

Lomu diena - Šī diena ir specifiska, ka katrs no sargiem izvēlas sev lomu, vienu lomu var izvēlēties tikai viens sargs. Šīs dienas ietvaros ir jāņem vērā arī visi citi JB servera un vispārējie serveru noteikumi. Šo dienu drīkst vadīt tikai tad, ja serverī ir vismaz 3 CT. Dienas ilgums ir viss raunds, kad laiks sasniedz 0:00, CT drīkst nošaut visus atlikušos ieslodzītos, izņemot pēdējo. Šajā dienā citas spēles spēlēt nedrīkst, kā arī nedrīkst dot nevienu citu komandu. Sargiem ir obligāti jāatrodas zonā, kuru nosaka viņu loma (izņemot fragerim), ja sargs ilgāk kā 20 sekundes atrodas citviet, admins ir tiesīgs viņu noslejot.

Frageris - Drīkst nošaut 3 ieslodzītos bez iemesla.
Apkopējs - Drīkst iet visās T zonās: kameras, baseins, būris u.c., izņemot trubas, drīkst nošaut tos, kuri atrodas šajās zonās.
Skursteņslauķis - Drīkst iet trubās, drīkst nošaut tos, kuri atrodas šajās zonās.
Gunroom sargs - Ir atbildīgs par to, lai T neienāktu ieroču istabā.
Policists - Atbildīgs par kārtību, drīkst nošaut ikvienu, kas saplēš ventu, stiklu, spiež pogas vai nogalina citus ieslodzītos un sargus.

 

 

Hit`n`Run - Šī spēle var notikt tikai mapēs, kurās ir Hit`n`Run istaba. Sargi sadzen visus ieslodzītos Hit`n`Run istabā, un dod ~15 sekundes, lai viņi izvietoties pa istabu. Sargi dodas durt ieslodzītos. Ja ieslodzītais iedur sargam, sargs ir tiesīgs nošaut ieslodzīto.Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies.

 

 

Sargiem (CT) atļauts nošaut ieslodzīto, ja:
• Ieslodzītais uzbrūk sargam (Skatīt Izņēmums*)
• Ieslodzītais neizpilda sargu komandas (prasības).
• Ieslodzītais ieiet ieroču istabā (GR).
• Ieslodzītais nepareizi izpilda komandas (prasību).
• Ieslodzītais nēsā ieroci.(Izņemot pēdējo ieslodzīto, ja ir duelī)
• Ieslodzītais izmanto granātas (flash, smoke, he, Molotov u.c) (Ieskaitot pēdējo ieslodzīto)
• Ieslodzītais atsakās izšaut gaisā zeus.
• Ieslodzītais tur Zeus rokās.
• Ieslodzītais iemet gunroom smoke un tajā noslēpjas.
• Pēdējais ieslodzītais kavē spēles gaitu. (piem - Ieslodzītais skraida apkārt un nav izvēlējies dueli jau kādas 30 sekundes.)
Izņēmums*:
Sargiem (CT) aizliegts nošauts ieslodzīto, ja
• Ieslodzītais ir palicis pēdējais.
• Mixday, pie attiecīgajiem atslēgas vārdiem.
• Ja tiek izmests smoke uz ieslodzīto baru. (Noteikums stājās spēkā tad kad parādās smoka dūmi.)

 

 

15) Katras mapes pirmajos 3 raundos aizliegts spēlēt spēles, kurās kā sods tiek piemērots nošaušana. (Piemēram Vārdu spēle, kurā ieslodzītais norāda uz spēlētāju un sargs to nošauj.)

 

 

 

Labotie noteikumi

 

T-Zonas:
• Būris/Bedre – - (Piem)
• Kameras - (Piem)
• Trubas* - (Piem)
• Baseins - (Piem)

*Par trubu tiek uzskatīts arī jebkurš caurums sienā, jumtā vai grīdā, ja izpildās vismaz 2 no minētajiem nosacījumiem:

 • To ir jāizdur;
 • Tā kalpo kā aizbēgšanas veids ieslodzītajiem;
 • Tā vizuāli izskatās kā truba/šaura eja.

Izņēmums: Par trubu netiek uzskatīts caurums sienā/jumtā utt., ja tā vienīgais mērķis ir aizvest ieslodzīto uz T secretu, kā arī, ja šis caurums ir vienīgais veids kā nokļūt pie kādas kartes spēles.

 

 

 

3) Kamēr kameras ir ciet, ieslodzītie kas ir kamerās drīkst neklausīt sargus un darīt ko vēlas.
3.1) Ja ieslodzītais izbēg no kameras pirms to atvēršanas, līderis to/tos ieslodzītos nedrīkst komandēt. Komandas drīkst dot tikai pēc pirmreizējās kameru atvēršanas.

Izņemot (Sargi ir tiesīgi bez brīdinājuma nogalināt):
• Uzbrukt sargiem.
• Mētāt granātas (flash, smoke, he, Molotov, decoy, tactical awareness)
• Ja ieslodzītais tur rokās zeus (jāizšauj pret sienu vai gaisā)
• Apzināti bloķēt kameras restes / durvis.

 

 

22) Viens Sargs drīkst būt līderis tikai 3 roundus tad viņam ir jādod iespēja kādam citam sargam būt līderim, kad ir pagājuši vel 3 roundi tad atkal pirmais sargs var kļūt par līderi.
• Esot pēdējam ieslodzītajam aizliegts kavēt spēles gaitu mūkot no CT. (sods : nošaušana / slay)
• Ja pēdējais Ieslodzītais neraksta /lr (vai neizvēlās dueli), CT dod Ieslodzītajam 10 sekundes izvēlēties dueli, ja Ieslodzītais to nedara, CT JĀNODUR ieslodzītais.
• Ja pēdējais ieslodzītais (TS) iedur Sargam (CT), tad sargs drīkst durt pretī līdz brīdim, kamēr ieslodzītais uzraksta "/lr", vai līdz nodur, bet nekādā gadījumā nevar Nošaut.
• Pēdējais ieslodzītais nedrīkst ienākt Ieroču istabā(Gun Room) izņemot, ar CT atļauju. Ja Pēdējais Ieslodzītais tomēr ieiet ieroču istabā, bez atļaujas, tad sargs ir tiesīgs nošaut ieslodzīto.
• Dueļa laikā ir aizliegts jebkuram no duelantiem apzināti mukt prom no dueļa.
• Dueļa laikā aizliegts nomirt (rakstot kill; pašņāvība), mukt no servera.
• Ieroču dueļa laikā aizliegts nodurt pretinieku, ja vien abiem duelantiem ir beigušās lodes.

 

 

 

Kameru diena (Cell Day) - Šajā dienā sargi atver kameras, bet neatļauj Ieslodzītajiem iziet ārā no savām kamerām. Ieslodzītajiem jāpaliek savās kamerās un jāizpilda sargu komandas; Sargi drīkst šaut ieslodzīto tikai tajos brīžos, kad viņš nav kamerā vai kad ieslodzītais neizpilda doto komandu. Ieslodzītais drīkst mēģināt pārskriet uz citu kameru un, ja viņam tas izdodas, tad sargi nedrīkst viņu/us šaut. Kameru dienai obligāti ir jāsākas uzreiz pēc kameru atvēršanās. Diena ir beigusies, kad līderis ir pateicis cell day beidzies vai kameru diena ir beigusies. Turpmāk ieslodzītajiem jāpilda sarga norādītās komandas.

 

 

CT Hide'n'Seek - Šajā dienā sargi atver kameras un skrien paslēpties, kamēr ieslodzītie skrien uz ieroču istabu pēc ieročiem, ja viņi to nedara - CT ir tiesīgi nošaut konkrētos teroristus. ; Sargi drīkst nošaut jebkuru ieslodzīto, kurš meklē viņus. Sargi nedrīkst līst būros, trubās, baseinos, kamerās pirms laiks nav 0:00, kā arī zonās/teleportos, kuros teroristi nevar iekļūt. CT ir atļauts mainīt savu slēpšanās vietu, bet ir aizliegts kempot GunRoom. Ieslodzītajiem obligāti ir jāmeklē Sargi, ja viņi to nedara, tad Administrators ir tiesīgs viņus Slayot.

 

 

Vārdu spēle - Visi TS tiek sadzīti rindā, sargu izvēlētajā vietā.Spēles laikā sargi saka dažādākos vārdus. Vārdu spēles vārdiem jābūt garākiem par 3 burtiem. Vārdu spēlē jāizmanto literārie latviešu valodas vārdi. TS mērķis ir uzrakstīt to vārdu pareizi un bez kļūdām (garumzīmes un mīkstinājuma zīmes nav prasība, bet īpašvārdus gan ir jāraksta ar lielo burtu). Pirmais,kas to izdara,tam ir dota iespēja izvēlēties,kuru nošaut no TS vai nu piebakstot,vai pasakot skaitli un pusi,kuru nošaut.
*Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka,ka attiecīgā spēlē ir beigusies. (Spēle var beigties ja līderis pasaka vārdu spēle ir beigusies vai ''Pēdējais vārds ir _____ vai Pirmais un pēdējais vārds ir _____'' )

 

 

1.Serveru administratoram vienmēr ir taisnība;
2.Ja Serveru administratoram nav taisnība, lasi punktu Nr. 1.;

 • Nogalināšana bez iemesla (FreeKill jeb FK) - Admins var piespriest sodu pēc paša izvēles, skatoties pēc situācijas, 48h maksimums. Mass FK gadījumā,bana ilgums nedrīkst pārsniegt 1 nedēļu, (ar izņēmumiem).
 • Līderim/apsargiem ir aizliegts maldināt ieslodzītos, (piem: teikt ieslodzītajiem iziet no būriem nevis kamerām vai arī Simona spēlē teikt "Simona saka" nevis "Saimons saka")
 • Neizmantot spēles / mapes bugus, tajā skaitā nebloķēt citus spēlētājus (ja tiek atklāti spēles / mapes bugi paziņojiet to administrācijai nekavējoties).
 • Spēlētāja nikam jābūt saprotamam, unikālam un viegli izrunājamam.
 • Ieslodzītajiem ir atļauts pieprasīt lai viņu nošauj (bet nākošajos roundos viņam netiek dotās nekāda veida privilēģijas)
 • Līderim OBLIGĀTI jānorāda, ka viņa izvēlēta spēlē vai diena ir sākusies, kā arī beigās ir jāpasaka ka viņa izvēlētā spēle ir beigusies. (Dienas nevar beigties, izņemot kameru dienu)
 • Apsargi/Līderis nedrīkst dot komandas ieslodzītajiem, lai tas uzbruktu citam apsargam.
 • Līderis nedrīkst dot nāvi kā balvu/dāvanu ieslodzītajiem kas ir vinnējuši spēli/turnīru.
 • Apsargiem/Līderim ir jāsoda visi ieslodzīties vienādi, nedrīkst žēlot savus draugus.
 • Granāta neskaitās kā ierocis ja ieslodzītais to tur rokās.
 • CT Hide'n'Seek var notikt tikai 1 reizi 1 kartē.
 • Boksa laikā aizliegts jebkādā veidā uzpildīt dzīvības (izņemot ar /shop palīdzību).
 • Komandas biedra apzināta nogalināšana (neieskaitot !box) (Team Kill, Friendly Fire) - Ban 30 - 120 minūtes
 • Runāšana pie ieslodzīto komandas lieki (TsSpeak) - Mute/Gag, atkārtoti - Ban 30-120 minūtes
 • Sargiem/Ieslodzītajiem ir kategoriski aizliegts bezjēgā izmētāt ieročus, kuri atrodās ieroču istabā - Brīdinājums / Slay, ja notiek atkārtoti, tad ban 120 minūtes.
 • Aizliegts apzināti taisīt free damage; Brīdinājums / Slay / Ban
 • Aizliegts apzināti bloķēt būra restes,durvis,lai CT nespētu tās atvērt; - Nošaušana/uzspridzināšana un tamlīdzīga nogalināšana
 • Kad ir izvēlēta nevadāma diena, piemēram Mix Day, un laiks ir 00:00 drīkst nošaut ieslodzītos, izņemot pēdējo.
 • Priekšā teikšana, kad esi miris ir aizliegta. - Gag / Ban - 120min
 • Aizliegts speciāli slēpties kamerās vai ventā/trubās, novilcinot spēles gaitu. - slay / sperienprojekts
 • CT Aizliegts izmantot komandu /teams, lai atceltu neredzamību
 • Ja pēdējās ieslodzītais ir iesprūdis istabā, un ja tiek izvelēts duelis, tad asparagam tas ieslodzītais ir jāizlaiž, lai duelis būtu godīgs. (Un tas pats, ja Sargs ir iesprūdis, tad ieslodzītajam viņš ir jāizlaiž )
 • Vārdu spēlē ir atļauts pārvietot ieslodzītos tikai tad, ja pārvietošana ir saistīta ar vārdu spēli.
 • Aizliegts atkārtoti iet pie CT, ja tu tiec pārmests uz ieslodzīto komandu - Nesaprašanas gadījumos tiek piespriests liegums iet pie CT.
 • Lai sāktu jaunu spēli, iepriekšējai spēlei ir jābeidzas piem. (Ja notiek vārdu spēle tev viņa ir jābeidz lai sāktu krāsu spēli) - šis noteikums neattiecas uz simona spēli, kad notiek simona spēle tad vārdu spēle vai kāda cita spēle var tikt spēlēta vienlaicīgi ar simona spēli.
 • Strelkas laikā nedrīkst izmantot ieročus - Slay/Ban 2h
 • Apsargiem/Līderim ir aizliegts sodīt citus ieslodzītos, ja cits ieslodzītais nav izpildījis viņu komandas, ka piemēram ja vienam ieslodzītajam ir ierocis kamerā, kurā atrodas vel 3 ieslodzītie, apsargi nedrīkst sodīt visus ieslodzītos (nekādus "šaušu barā" ).
 • Apsargam/līderim ir visas tiesības nošaut ieslodzīto kas ir nogalinājis citu apsargu, ja tas ieslodzītas ir vel sarkanā krasā, kad ieslodzītajam pazūd sarkanā krasa, apsargi/līderis vairs viņu sodīt nedrīkst.
 • Apsargam ir aizliegts traucēt līderim vadīt dienu/spēli, runājot pa mikrofonu, metot smokus, spaidot pogas utt.
 • Ja ieslodzītais apzināti skrien iekšā sarga lodēs un nomirst tad tas neskaitās kā FK.
 • Sargs nedrīkst šaut nost vipu kas traucē vadīt ar runāšanu(TSvoice), sargam jāizmanto /mv komanda
 • Līderim aizliegts mutot vipus bez iemesla.
 • Aizliegts apzināti, ar mērķi traucēt komandas biedriem, izmest flash vai smoke kartes spēlēs (jumprope, wipeout, hard kz, hard roulette etc.) kur neveiksmes gadījumā ieslodzītais automātiski mirst.

 

10) Tādas spēles un dienas kā "Saimona spēle", "Vārdu spēle", "Kameru diena", "Visi dara tā spēle'', ''Dop spēle'',''Torņu spēle'', "Cīņa uz nāvi" un ''Laimes diena'' var būt ne ātrāk kā pēc 3 vadītām dienām. (Pirmā mapes diena (Freeday) neskaitās ka vadīta diena)

 

 

Jaunie noteikumi

 

22) Līderis vai jebkurš cits sargs nav tiesīgs nošaut ieslodzīto, ja viņš izmanto mikrofonu, šādā gadījumā ir jālieto komanda /mv un jānomutē konkrētais spēlētājs.
23) Aizliegts spēlēt vairākas noteikumos minētās spēles vienlaicīgi (piemēram, simona spēli kopā ar vārdu spēli) kā arī noteikumos ierakstīto vadāmo dienu laikā spēlēt jebkādas citas noteikumos minētās spēles (piemēram, kameru dienas laikā spēlēt simona spēli).
24) Par Gunroom telpu tiek uzskatīta tikai telpa, kurā atrodas ieroči, pat ja tā no citām telpām nav atdalīta ar durvīm (izņemot jb_fortify_v2-2, kur kā GR skaitās arī viss 1. stāva gaitenis).
25) Līdera komandām jābūt skaidrām, tiešām un nepārprotamām, nedrīkst maldināt spēlētājus apzināti ar “pauzētām” komandām (piemēram, ‘pēdējais palecās…mirst’).

26) Pirmajos mapes 3 roundos obligāti jāizmanto mapē pieejamās spēles un atribūtika (jebkurš būris neskaitās kā mapes atribūtika, ja vien tajā nav iebūvēta kāda konkrēta spēle).

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Izlaboju pāris vietas noteikumos, nekas liels netika izmainīts, bet būtu vēlams visiem pārlasīt noteikumus kā spēlētājiem, tā arī adminiem, lai nav pārpratumi serverī.

Spēle, kura tika izņemta no noteikumiem, jo tā ir pašsaprotama aktivitāte un nedomāju, ka ir vajadzīga specifiska norāde noteikumos.

 

Peldēšanas baseinā (Pool Day) - Var rīkot tikai starp ieslodzītajiem. Zaudētājs ir tas, kurš nopeld norādīto distanci vislēnāk; Zaudētājs tiek nogalināts.


Spēle turpinās tik ilgi, kamēr paliek 1 ieslodzītais dzīvs vai tik ilgi, kamēr sargi pasaka, ka attiecīgā spēlē ir beigusies.

Diena, kura izlabota, lai nav nesaprašanās savā starpā.

 

Laimes Diena - Šī diena var sākties, kad visi ieslodzītie atrodas attiecīgajā laimes dienas būrī. Sargi saved Ieslodzītos kādā telpā vai kamerā, caur kuru Sargi nevar redzēt Ieslodzītos un sāk apšaudīt Ieslodzītos, neredzot tos. Pēdējais Ieslodzītais, kas paliek dzīvs obligāti nogalina visus Sargus. Sargi ir tiesīgi apstādināt Laimes dienu, lai pārliecinātos par atlikušo Ieslodzīto skaitu vai pavēlētu izmest ieročus (ja tādi ir). Sargi apšaudē drīkst izmantot visus ieročus, izņemot abus botgun (scar-20 un g3sg1), Machine gun (m249) un Negev.

Kā arī par apzinātu massfk ir mainīts sods, jo tas citreiz notiek pārāk bieži un vajag nedaudz stingrāk to visu uztvert.

 

Mass FK (apzināts) - pirmajā reizē CT bans līdz 2 mēnešiem, kā arī servera bans līdz 2 nedēļām. Ja atkārtojas, admins var pagarināt iepriekšminētos termiņus.

Sekojam līdzi noteikumiem, tie var mainīties jebkurā brīdī. 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


×